Uzupełnienia na metalu

Frezowane konstrukcje metalowe ze stopu chromowo­kobaltowego i tytanu posiadają ogromną przewagę nad tego samego typu konstrukcjami wykonanymi w klasycznej technologii „traconego wosku”. Dzięki zastosowaniu techniki CAD/CAM uzyskuje się doskonałą szczelność koron i całkowity brak naprężeń związanych z odlewaniem metalu. Poza tym materiał, z którego wytwarza się uzupełnienia przygotowywany jest fabrycznie, dzięki czemu ma optymalny skład, strukturę mikrokrystaliczną i wysoką klasę czystości (brak zanieczyszczeń t.j. tlenki powstałe w trakcie topienia i odlewania metalu). Stop Co­Cr wykorzystywany w technologii CAD/CAM nie zawiera niklu – metalu powodującego najwięcej alergii.